Världens grundaste djuphavskorallrev

.


.
En blogg om de fascinerande korallreven som lever dolt i de mörka djupen längsmed Skandinaviens kust, unika livsmiljöer som inte många är medvetna om. Och drömmen om att dyka det grundaste djuphavskorallrevet som är känt i världen...

Kristallklara varma vatten är normalt vad vi ser framför oss när vi tänker på korallrev. Solljus är mycket riktigt vad koraller normalt kräver och de lever därför vanligen i klara, relativt grunda tropiska vatten och subtropiska hav...
... men koraller är inte bara varmvattensdjur. Det finns faktiskt många korallarter som lever i kalla vatten och på stora djup, ibland hundratals eller till och med tusentals meter under ytan.

Låt mig ta dig på en resa till den plats där min stora dröm -att dyka ett kallvattenkorallrev- äntligen skulle bli till verklighet!

Till skillnad från tropiska koraller har kallvattenkoraller inte symbiotiska alger som lever i dess polyper, vilket gör att de inte behöver solljus för att överleva. Istället lever de endast genom att fånga matpartiklar från det omgivande vattnet. Kallvattenkorallernas polyper tenderar att vara betydligt större än tropiska koraller.

.
Lophelia pertusa är en fascinerande djupvattenkorall, som normalt lever på djup mellan 100-1000 meter, men som också kan hittas på ännu större djup, ibland så djupt som 3000 meter eller ännu mer... Det är en långsamt växande korallart (brukar växa ca 5 till 10 mm per år) men med tiden bildar Lophelia pertusan stora rev.

Det största dokumenterade Lopheliarevet "Røstrevet" mäter otroliga 3 kilometer i bredd och 35 kilometer i längd (!) och ligger på 300-400 meters djup utanför Lofoten i Nordnorge..
Lophelia-rev har daterats till den  imponerande åldern på 8 700 år, men forskare tror att Lophelia pertusa rev kan vara upp till 10 000 år gamla. Dessa rev är hem till en stor variation arter där ett totalt antal identifierade arter på vissa rev i nordöstra Atlanten är över 1100.

Men eftersom dessa unika rev växer extremt långsamt är de väldigt ömtåliga och förstörs lätt av fiskemetoder, olje-utforskning och utvinning. I svenska vatten fanns det t.ex. tre kända rev, varav två redan är borta, ett resultat av destruktiv bottentrålning och i Norge diskuterar den norska regeringen om att öppna för oljeborrning i närheten världens största kända rev "Røstrevet"...
.
När man vet att Lophelia pertusa är en djuphavs-korall, vad är då oddsen att hitta ett sådant kallvattenkorallrev tillräckligt grundt för att kunna uppleva det vid normal dykning med luft?
.
Under inspelningen av vår film "Koraller i Mörker & Kyla" var vårt slutmål att uppnå vår stora dröm om att, med egna ögon, få uppleva ett Lophelia-rev. För att förverkliga denna dyk-dröm seglade vi till Trondheimsfjorden i Norge...

År 2000 hittade den lokala dyklubben "Leksviks dykkeklubb" här ett rev på ca 40 meters djup. Sedan dess har detta Lophelia-rev "Tautrarevet" blivit det grundaste djuphavskorallrevet känt i världen.
För att hitta och dyka det här unika revet görs en fri nedstigning i öppet vatten ner till 40 meter. Denna plats har stark ström så dyket behövs därmed noggrant planeras enligt tidvattenstabellen. Nere på 40 meters djup är den kalla omgivningen bäcksvart, inte ens den minsta strålen från det leende solskenet ovan når oss här.

Tack vare det starka ljuset från våra filmlampor börjar vi, i det oändliga mörkret, äntligen se en skugga stor som en bil. Långsamt uppenbarar sig det vita korallrevet för oss -Det är Tautrarevet!
.
När jag befinner mig bredvid världens grundaste djuphavskorallrev, som man vet om, känner jag både stor beundran och djup respekt för denna unika plats, ett rev som förmodligen har funnits i tusentals år, som är hem till många spännande marina varelser av olika slag...
.
Det är en fantastisk värld som döljer sig i våra hav, varav mycket som ännu inte är utforskat, men det är också en skör värld som förstörs om vi inte tar ansvar för att skydda och bevara dessa bräckliga, men så viktiga livsmiljöer.

Nedan en liten sekvens från vår film "Koraller i Mörker & Kyla".
.
Om du vill läsa mer om våra undervattensäventyr, sök den här bloggen (höger spalt längre upp) eller läs mina inlägg på PADI:s blogg:: https://www2.padi.com/blog/?s=Birgitta+Mueck
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar