Thalassa: Learn, Act, Protect

.

Rhodos, Grekland, 3/4-2012

N36°26.924´
E028°13.652´

Omgiven av blått skimrande hav och intressanta historiska världsarv är jag baserad på Rhodos en tid framöver.

Här är det nu brain-storming och research som gäller.
Att söka information och fördjupa kunskap ger både inspiration och nya idéer.... :)

Från Rhodos ser jag tydligt Turkiets mäktiga bergmassiv vid horisonten och Medelhavets blåa färg är minst sagt inbjudande.

Vad som faktiskt döljer sig här, under ytan i de annars så välkända grekiska farvattnen, är det dock inte så många som känner till...

Verklighet är att Greklands blåa vatten är hem till flertalet marina däggdjur. Så långt är 14 arter observerade i området, varav 9 lever här permanent.

Bland annat för världens största tandval, kaskeloten (Physether macrocephalus), är Greklands vatten det viktigaste utbredningsområdet i hela Medelhavet.

Även den starkt utrotningshotade och sårbara Medelhavsmunksälen (Monachus monachus) är beroende av området, då hälften av dess globala population lever här.
Dom marina arterna lever dock under ständigt hot och flertalet populationer minskar drastiskt, men det finns alltid något vi kan göra för att påverka...
Thalassa: Learn, Act, Protect
Projektet: ”Thalassa: Learn, Act, Protect” jobbar för att sprida kunskap om de marina däggdjuren i Grekland.

Syftet med deras viktiga arbete är att öka intresse och därmed bättre kunna skydda och hjälpa dessa unika arter som lever i våra hav.

För mer information om Greklands marina däggdjur och projektet ”Thalassa” besök ”Thalassapedia” , deras nya pedagogiska websida.
Mer information om projektet finner Du även på: www.thalassa-project.gr

Projektet "Thalassa" är verkligställt av Mom (Monachus monachus) och WWF (Världsnaturfonden, Grekland)..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar